NMKG Nieuws

Hierin brengt het NMKG nieuwsfeiten onder de aandacht van een brede kring van belangstellenden. Wij selecteren deze uit publicaties van verschillende bronnen.

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG