Nieuwsbrieven 1999 - 2009

 

Van 1999 tot en met 2009 gaf het NMKG enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit. Deze bevatte informatie voor de leden van het netwerk. Daarin deden de organisatoren of deelnemers verslag van de themabijeenkomsten. Zo verspreidden wij inhoudelijke informatie.

De themabijeenkomsten gingen en gaan nog altijd over actuele onderwerpen bij de overheid. Zo is aan de lijst van onderwerpen in deze Nieuwsbrieven een trend te herkennen. In het begin vooral gericht op informatie over kwaliteitsinstrumenten en later meer gericht op de overheidsdoelen en -rollen, veranderprocessen, dienstverlening en welke instrumenten kunnen daarbij helpen.

Die oudere Nieuwsbrieven bevatten artikelen die nog steeds erg leerzaam en soms zelfs nog actueel zijn. 

 

De nieuwsbrieven uit die periode kunt u hier downloaden en lezen.

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG