Aanmeldingsformulier NMKG-verzendlijst

De heer / mevrouw :
Voorletter(s) : *
Tussenvoegsel (bijv. van, van der) :
Achternaam: *
E-mailadres: *
Bevestiging E-mailadres: *
Organisatie / Gemeente : *
Dienst / Afdeling : *
Functie: *
Telefoonnummer: *
Bent u kwaliteitsprofessional?
(zie uitleg):
*
Opmerking:

Neem over:
De tekst in het plaatje moet worden overgetypt in het veld eronder. Deze beveiligingsmaatregel maakt het voor spammers moeilijker om dit formulier te misbruiken. Als de tekst moeilijk te lezen is, probeer het dan toch maar over te typen. Mocht het niet meteen correct zijn dan volgen altijd herkansingen.

Kwaliteitsprofessionals:

Functionarissen die vast of tijdelijk werken bij de overheid en zich vol- of deeltijds bezig houden met kwaliteitsmanagement, zoals managers, adviseurs en beleidsmedewerkers kwaliteit, dienstverlening, Lean/Kaizen, procesmanagement en kwaliteitscertificering, maar ook managers, adviseurs en beleidsmedewerkers organisatie, controlling, HRM, strategie, etc. die zich hebben toegelegd op bovenstaande disciplines. Bij voorbeeld een gemeentesecretaris die zich intensief bezig houdt met ‘Lean Management’ is ook zo’n professional.

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG