Belangstellende worden van het NMKG

Degene die zich als belangstellende van de Stichting NMKG aanmeldt, plaatsen wij op de verzendlijst. Dit is gratis, maar wel uitsluitend bedoeld voor medewerkers bij de overheid (ambtenaren, griffiers, wethouders) en studenten.

Voor deelname aan bijeenkomsten vragen wij een onkostenvergoeding.

Als belangstellende van het NMKG wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten van het NMKG, de themabijeenkomsten en periodiek ontvangt u het 'NMKG Nieuws' met onder andere de rubriek 'Leden helpen Leden'. Verder ontvangen leden met wat lagere frequentie het digitale 'Vaknieuws", speciaal gericht op de kwaliteitsprofessional.

Aan plaatsing op de verzendlijst zijn geen verplichtingen verbonden.

Maak uw belangstelling kenbaar door het invullen van het aanmeldingsformulier.

Lukt het digitaal invullen en verzenden niet? Stuur dan de gevraagde gegevens in een bericht aan Kees de Vries.

 

Privacy

Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de de themabijeenkomsten, voor het verzenden van het 'NMKG Nieuws' en om zo nodig met u te corresponderen over organisatorische of inhoudelijke aangelegenheden.
Uw gegevens worden absoluut niet voor andere doeleinden gebruikt of aan marktpartijen verstrekt.

 

-

Aanmeldingsformulier

-

Wijzigingen in uw gegevens doorgeven

-

Opzeggen

 

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG