De ontstaansgeschiedenis van het NMKG

 

Het NMKG is op informele wijze ontstaan in 1994. De kiem lag in gemeente Helmond. Een cursus kwaliteitsmanagement van Teleac deed de gedachte ontstaan om eens met collega’s uit een aantal andere gemeenten te discussiëren over "kwaliteit". Bij gemeenten leefde dit nog nauwelijks en de methoden en voorbeelden uit het bedrijfsleven leken niet goed toegesneden op de specifieke situatie bij de overheid. Er bleek al snel behoefte aan regelmatig contact. Zo kwamen medewerkers van een aantal gemeenten vervolgens enkele keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen op het gebied van kwaliteitszorg, waarbij presentaties werden gehouden met steeds weer andere thema’s. Door de bekende olievlekwerking werd de groep allengs groter. Het bindende element was de uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot kwaliteitsmanagement. Dat is het tot op de dag van vandaag zo gebleven.

Aanvankelijk werden de bijeenkomsten steeds in een andere gemeente gehouden. Zo waren we onder meer te gast in Zeist, Tilburg, Delft en Schiedam. Doordat de deelnemers inmiddels uit alle hoeken van het land kwamen, werd gekozen voor een centraal gelegen plaats. Zo konden we geruime tijd terecht bij de gemeente Amersfoort, al werden af en toe ook wel "op locatie" presentaties georganiseerd, zoals in Haarlem. Van 2001 tot medio 2011 zijn wij te gast geweest in het gemeentehuis van Houten. Nu zijn wij op zoek naar een nieuwe vaste residentie.

 

De naam NMKG ontstond in 1996. Er waren toen ongeveer 25 deelnemers. Inmiddels is dat uitgegroeid tot ca. 430 leden van 168 verschillende organisaties. Dit zijn ook leden van bijvoorbeeld Waterschappen, Provincie, Ministerie, VNG en studenten. Het NMKG heeft een informele structuur en dat willen we graag zo houden. Al lijkt het langzamerhand toch praktisch te zijn om een rechtspersoon te worden.

Het NMKG is voor ons geen doel op zich zelf geworden. Wij willen samen met mensen uit gemeenten en andere overheidsorganisaties kwaliteitsmanagement in onze organisaties een stap verder brengen. Daarvoor zoeken wij samenwerking met mensen die, zoals wij dat uitdrukken, "een afwijking voor kwaliteitsmanagement hebben".

 

Een verhelderend interview met Kees de Vries, oprichter van het NMKG, is hier te downloaden.

De achtergrond van het logo van het NMKG is hier te lezen.

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG