Gegevens van Stichting NMKG

 

 

Naam (KvK)

 

Statutaire afkorting     

 

Adres

 

 

Nummer KvK

 

BTW-nummer

 

 

 

 

 

IBAN

 

 Bank

 

 

 

 BIC

Stichting Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten

 

Stichting NMKG

 

Langenakker 35

5731 JX  Mierlo

 

57755183

 

852722151B01

 N.B. De Stichting NMKG is vrijgesteld van BTW, omdat zij uitsluitend zonder winstoogmerk

van BTW vrijgestelde diensten levert, namelijk “voordrachten met als doel de wetenschap

(de leer van het kwaliteitsmanagement bij overheidsorganisaties) of algemene ontwikkeling

(rond methodes om tot kwaliteitsverbetering van dienstverlening te komen) te bevorderen”.

 

 NL61 INGB 0007 6232 19

 

ING Bank NV 

PO box 1800

1000 BV  Amsterdam

 

INGBNL2A

 

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG