Het stichtingsbestuur

 

Het bestuur van het NMKG coördineert de activiteiten van het netwerk, organiseert de themabijeenkomsten, zorgt voor de website en vormt het secretariaat. Het bestuur is gesprekspartner voor ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit bij de overheid.
Op dit moment vormen de onderstaande personen het bestuur.

Wilt u contact opnemen met een van hen, kijk dan op de contactpagina.

 

 

Kees de Vries

 

Joke Staal

 

Wim van Loosbroek

 

John Coppens

 

 

Oksana Marcus
Vacature
Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG