Wat is het NMKG?

 

De Stichting Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten is een netwerk voor overheidsmedewerkers.

Ons doel is het actief verspreiden van de kwaliteitsfilosofie onder bestuur, management en ambtenaren van overheidsorganisaties en overige belangstellenden.

Omdat het NMKG jaren lang als informele vereniging functioneerde spraken wij over "leden", welke term u nog op deze website kunt tegenkomen. Lees daarvoor dan s.v.p. "belangstellenden".

 

Wij willen ons doel realiseren door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen en te netwerken (zo mogelijk 4 keer per jaar).
  • Het aanbieden van actueel nieuws over kwaliteit bij de overheid voor iedere geinteresseerde in overheidskwaliteit. Wij presenteren dit op onze website www.QOverheid.nl door links aan te bieden naar actuele artikelen.
  • Met de rubriek "Leden helpen leden" kunnen de leden steeds met elkaar in contact komen.
  • Op deze website kunt u alle informatie over bovenstaande acties altijd terugvinden. 

Binnen gemeenten en samenwerkingsverbanden neemt de wens om uitwisseling van gegevens, informatie en ontwikkelingen toe. Het Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten (NMKG) is al sinds 1994 bezig om aan deze behoefte op een praktische en makkelijk toegankelijke manier tegemoet te komen. Het netwerk richt zich primair op personen die werkzaam zijn bij gemeenten en zich inzetten voor verhoging van de kwaliteit van de organisatie, de producten of de dienstverlening. Inmiddels bereiken wij met de activiteiten ook andere overheden. Sinds 1994 heeft het NMKG zich ontwikkeld tot hét kennisnetwerk voor gemeentelijke kwaliteitszorg. Het netwerk weet wat er leeft, kent de successen en het falen van overheidskwaliteit en de kwaliteitssystemen. Het netwerk heeft zijn wortels diep verankerd in alle lagen van de gemeentelijke overheid en inmiddels ook al daarbuiten.

 

 

Op 18 maart 2013 tekenden de leden van de coördinatiegoep ten overstaan van notaris Meijer te Helmond de oprichtingsakte van de Stichting Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten.  Hiermee is het NMKG na 19 jaar een formele rechtspersoon geworden. Dit maakt onze positie in ieder geval duidelijker en in sommige situaties ook wat sterker. Voor het overige is het onze intentie om onze activiteiten op dezelfde lichtvoetige wijze voort te zetten.

 

 

Per 18 april 2013 is het NMKG als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 57755183.

 

  • Onze missie en visie kunt u hier:                              Missie en visie
  • Wat het NMKG onderneemt vindt u onder:                   Activiteiten
  • Het NMKG wordt bestuurd door:                                 Het bestuur
  • Hoe dit netwerk is ontstaan leest u bij:                       Geschiedenis
  • De gegevens van Stichting NMKG vindt u onder:           Gegevens NMKG
Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG