Doelgroep, kosten, annuleringsregeling, privacyverklaring

Doelgroep

Alle medewerkers van de overheid en studenten zijn welkom (dus ook degenen die niet staan geregistreerd als belangstellende van het NMKG). Daarom vragen wij u deze uitnodiging ook onder de aandacht te brengen van mogelijke belangstellenden binnen uw organisatie. Het bedrijfsleven kan niet inschrijven voor onze bijeenkomsten.

 

Kosten

Deelname kost voor een dagdeel € 60,- per persoon met inbegrip van lunch, koffie en thee en bij een middagbijeenkomst een afsluitende borrel.

Duurt de bijeenkomst een gehele dag, dan kost dit, met inbegrip van lunch, koffie, thee en na afloop een drankje totaal
€ 100,-. Vaak is het dan mogelijk om voor een dagdeel in te schrijven. In dat geval gelieve bij de aanmelding duidelijk aan te geven of u alleen een gedeelte wenst bij te wonen dan wel de hele dag aanwezig wilt zijn. Deze informatie staat dan in de uitnodiging vermeld.

Voor de kosten sturen wij achteraf per e-mail een factuur in PDF-formaat naar het bij aanmelding opgegeven factuuradres.

De Stichting NMKG is voor deze activiteiten vrijgesteld van BTW.

 

Gegevens voor facturering

Veel organisaties hebben gegevens nodig om het NMKG als relatie in hun systemen in te voeren. Die vindt u hier.
 

Annuleringsregeling

Tot op de 10e dag voor de themabijeenkomst kunt u zonder kosten annuleren. Bij latere annulering of niet annuleren brengen wij de volledige deelnemersbijdrage in rekening*. Bij verhindering mag een vervanger uit uw organisatie van uw aanmelding gebruikmaken als deze zich vooraf op reguliere wijze aanmeldt onder opgave van degene in wiens plaats hij/zij komt. Die dient dat dan wel even te bevestigen. De factuur zenden wij dan naar de plaatsvervanger.

Annuleren kan alleen met het contactformulier voor annuleren (ook onder menuknop Contact). Vermeld behalve uw naam s.v.p. in het opmerkingenvak ook de naam van uw organisatie.

Bij annulering door het NMKG worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

 

Bevestiging

Degenen die zich voor deelname inschrijven krijgen per e-mail enkele dagen vóór de bijeenkomst een bevestiging van de inschrijving. Ontvangt u die niet, neem dan de dag voor de bijeenkomst even contact op met de deelnemersadministratie.

 

Congressen

Af en toe organiseren wij een breed opgezet congres. Daarvoor kan een hogere bijdrage worden gevraagd. Ook kunnen dan andere regelingen gelden voor aanmelden, bevestiging en annulering daarvan.

 

Privacyverklaring

Uw gegevens worden gebruikt om met u te corresponderen over deze themabijeenkomst, de betaling en gedeeltelijk voor het samenstellen van de deelnemerslijst van de bijeenkomst. Op deze laatste vermelden wij uw e-mailadres en telefoonnummer om het netwerken te bevorderen. Door in te schrijven verklaart u zich hiermee bij voorbaat akkoord.

Persoonsgegevens worden absoluut niet voor andere doeleinden gebruikt of aan marktpartijen verstrekt.

 

Naar de pagina Bijeenkomsten

 

* De deelnemersbijdrage is laag omdat het NMKG niets hoeft te verdienen. We moeten wel de kosten dekken. Van uw bijdrage dekken wij de kosten van catering, evt. zaalhuur, presentjes voor de sprekers, evt. declaraties van sprekers en zo nodig wat materiaal. Dit zijn verplichtingen die wij vóór de bijeenkomst aangaan en afhankelijk kunnen zijn van het aantal deelnemers. Verder is een deel van de bijdrage ter dekking van onze algemene kosten, zoals voor vergaderen en website. 
Ruim een week vóór de bijeenkomst stellen wij op basis van het aantal deelnemers vast of de bijeenkomst kan doorgaan en bevestigen definitief de benodigde voorzieningen. Daarom zijn deze annuleringsvoorwaarden nodig.

 

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG