Lean kwaliteitsmanagement: Zaak voor de top

Donderdag 10 november 2011

Gemeentehuis Barneveld, Raadhuisplein 2 

 

Donderdag 10 november 2011 was een bijzonder moment. Het was een ochtend waar ieder NMKG-lid en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de geboorte van nieuw leven.

Nieuw leven, want er waart een nieuwe geest door Overheidsland, die steeds meer om zich heen grijpt. Het is een bijzondere geest die op de werkvloer en bij  management enthousiasme wekt, snel massa maakt en - gek genoeg - overal bespaart door meer kwaliteit. Die geest heet ‘Lean’, heeft kwaliteits¬management in een hogere versnelling gebracht en kwaliteitsprofessionals als paddestoelen uit de grond doen schieten. Natuurlijk is kwaliteitsmanagement veel meer dan ‘Lean Management’ en natuurlijk zijn er domme overheden die kwaliteitsadviseurs (de kip die gouden eieren kan leggen) weg bezuinigen. Maar de overheersende trend is dat winst door meer kwaliteit in tijden van zware bezuinigingen vleugels heeft gegeven aan kwaliteitsmanagement en heeft geduwd in de richting van ‘Lean’, de ‘hogeschool van kwaliteitsmanagement’, het geheim waarmee uitvinder Toyota de Amerikaanse autoconcerns de hoek heeft ingedreven.

Omdat die groep professionals kwaliteitsmanagement bij de overheid zo groeit en een jaar geleden op een goed bezocht seminar van het NMKG heeft aangegeven dat zij als ‘eenzame fietsers’ in de organisatie behoefte hebben aan uitwisseling van kennis en ervaring, daarom wordt op 10 november 2011 de vakorganisatie ‘OK-Profs’ (Overheid Kwaliteitsmanagement professionals) opgericht. De start is sterk met een seminar vol inspirerende voorbeelden: Barneveld (waar ‘Lean’ al twee jaar gemeentebreed floreert) en Rijkswaterstaat, waar Lean concernbreed wordt ingevoerd. De rond honderd professionals in het Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten presenteren zich dan.

 

Oprichtingsseminar ‘OK-Profs’ in het gemeentehuis van Barneveld.

De middag wordt ook bijzonder. Na de lunch trekken de kwaliteitsprofessionals zich terug om zich voor het eerst te beramen over het vak, plenair en dan in kleinere intervisie-workshops.

 

*Onder ‘OK-profs’ verstaan wij:

Overheid-Kwaliteitsmanagement-professionals, dwz: Functionarissen die vast of tijdelijk werken bij de overheid en zich vol- of deeltijd bezig houden met kwaliteitsmanagement, zoals managers, adviseurs en beleidsmedewerkers kwaliteit, dienstverlening, Lean/Kaizen, procesmanagement en kwaliteitscertificering, maar ook managers, adviseurs en beleidsmedewerkers organisatie, controlling, HRM, strategie, etc. die zich hebben toegelegd op bovenstaande disciplines. Bij voorbeeld een gemeentesecretaris die zich intensief bezig houdt met ‘Lean Management’ is ook zo’n professional, die past in de intervisie workshop ‘concernkwaliteit’.

 

aanvang:            9.30 uur: zaal open, aanmelden, koffie

10.00 uur:    start programma

kosten:               Alleen het ochtendgedeelte incl. lunch: EUR 60,-

Hele dag incl. het besloten middaggedeelte voor professionals en genodigden, totaal EUR 100,-

organisatie:       NMKG

  

programma 

Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG