Integrale aanpak speerpunt van Zoetermeerse dienstverlening

aan ondernemers en inwoners.

 

Donderdag 5 oktober 2017

Gemeentehuis en Ondernemershuis
Markt 10
2711 CZ Zoetermeer

 

De integrale aanpak staat voorop bij de doorontwikkeling van de dienstverlening, zowel voor ondernemers als voor inwoners. Zoetermeer wil als grote stad met ruim 125.000 inwoners de ambitie realiseren dat de kwaliteit van de dienstverlening substantieel verbetert met deze aanpak. Samenwerken en samenspraak zijn daarbij belangrijke instrumenten. Een exponent is de gemeenschappelijke locatie van het Gemeentehuis en het Ondernemershuis.

Een treffend voorbeeld van lokale integraliteit is dat het Ondernemershuis een financiële pijler heeft in de sociale sector.
In de presentaties komen de praktijkervaringen van de samenwerkende organisaties ruimschoots aan de orde.

De bedoeling is dat de deelnemers tijdens de discussies hun eigen ervaringen spiegelen aan de integrale aanpak van Zoetermeer.

 

Programma:

 

 

12.00 uur

 

Ontvangst met een inlooplunch

13.00 uur

 

Opening door Wim van Loosbroek, namens het bestuur Stichting NMKG.

 

13.05 uur

'Integrale aanpak speerpunt van de Zoetermeerse dienstverlening'

Inleiding door Ria Kapteijn, regisseur project integrale dienstverlening,

Gelegenheid tot vragen stellen.

 

13.35 uur

'Het Ondernemershuis als instrument voor kwaliteitsverbetering'

Inleiding door Lison de Beer, manager van het ondernemershuis,

Gelegenheid tot vragen stellen

 

14.00 uur

'Het Ondernemershuis door de bril van ondernemers'

 Inleiding door Nicole Hofland, vicevoorzitter van de Raad voor Ondernemers Zoetermeer

 Gelegenheid tot vragen stellen.

 

14.20 uur

 

Rondje netwerken met ervaringen vanuit andere gemeenten.

14.45 uur

Pauze

Gelegenheid om onderling te netwerken.

 

15.00 uur

Discussie over stellingen vanuit de drie inleidingen.

 

15.45 uur

Samenvatting en afsluiting door Wim van Loosbroek
 

16.00 uur

Borrel en gelegenheid tot napraten in het Ondernemershuis (ligt naast het stadhuis)

 

17.00 uur

Einde

 

  • De inschrijving is gesloten
Netwerk Management en Kwaliteitszorg bij Gemeenten
Kennisnetwerk voor Overheidskwaliteit
Copyright © NMKG